TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CỦA VITICOM

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại các văn phòng giao dịch của Viticom

Bước 2: Phỏng vấn và làm bài test kiểm tra năng lực, phẩm chất

Phỏng vấn trực tiếp và làm bài test ngắn  tại văn phòng Viticom để kiểm định năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của Cộng tác viên

Bước 3: Thực hành (nếu cần)

Với một số dịch vụ đặc thù, nếu cần cộng tác viên có thể được Viticom bố trí thực hành để kiểm định năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu cộng tác viên của Viticom

Bước 4: Ký cam kết trở thành cộng tác viên và bắt đầu nhận việc

Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, Cộng tác viên ký cam kết và bắt đầu được nhận vông việc từ ứng dụng Viticom.

Các quyền lợi khi trở thành cộng tác viên của Viticom

Cộng tác viên sẽ hưởng được nhiều lợi ích khi tở thành cộng tác viên của Viticom

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại các văn phòng giao dịch của Viticom

Hồ sơ gồm:

1. CMND / CĂN CƯỚC CÔNG DÂN phô tô công chứng

2. SỔ HỘ KHẨU phô tô công chứng

3. SƠ YẾU LÝ LỊCH  có xác nhận của Phường/Xã

4. GIẤY CHỨNG NHẬN HẠNH KIỂM của Công an Phường/Xã