GIỚI THIỆU APP VITICOM

VITICOM là một ứng dụng trên thiết bị di động, hoạt động dựa trên nền tảng công

nghệ REACT ACTIVE và Google Map.

Mô hình hoạt động của VITICOM cũng tương tự như GRAP, UBER, những tiện ích

mà tất cả chúng ta đều biết. Ứng dụng VITICOM kết nối giữa những người cần tìm

dịch vụ và những nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, uy tín. Nhà cung cáp dịch vụ gồm

các cá nhân, tổ chức có năng lực chuyên môn và trình độ phù hợp được tuyển chọn kỹ

lưỡng theo tiêu chuẩn khắt khe để đáp ứng chuẩn mực của xã hội hiện đại.

 

Chỉ cần vài giây thao tác, bạn sẽ tìm được ngay nha cung cấp dịch vụ ứng ý.

 

Thông tin nhà cung cấp rõ ràng, minh bạch được hiển thị cho KH nắm rõ để quyết

định có lựa chọn không như: ảnh chân dung, họ tên, địa chỉ, SĐT, năng lực, phẩm

chất, bằng cấp, kinh nghiệm,...

 

Xuất phát từ mục đích xây dựng nên một hệ sinh thái thân thiện và tin cậy giúp kết nối

giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, VITICOM xây dựng nên ứng dụng kết nối

giữa người cần tìm dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ.

Kinh tế và xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng.

VITCOM mang đến sự tiện ích, đáp ứng mong muốn của khách hàng tìm kiếm những

nhà cung cấp dịch vụ vừa nhanh chóng vừa đáng tin cậy.

Không những thế VITICOM còn muốn thay đổi tư duy về hành vi tiêu dùng của

khách hàng theo hướng công nghệ hóa để hòa nhịp với xu thế của xã hội hiện đại trên

thế giới.

 

Và một sứ mệnh quan trọng nữa mà VITICOM mong muốn thực hiện là thay đổi nhận

thức và quan niệm của cộng đồng xã hội về những công việc xưa nay vốn không được

đánh giá cao và nhìn nhận theo hướng mặc cảm, thấp kém như: giúp việc, sửa chữa,

vệ sinh, ... Từ đó mang lại sự gần gũi và một cộng đồng xã hội xích lại gần nhau hơn.

Đồng thời tạo nên sự chuyên nghiệp hóa và tinh trách nhiệm cao cho cộng đồng người

lao động Việt Nam.

 

Tính thực tế của VITICOM còn giải quyết nhu cầu việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn

định cho các cá nhân và tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ. Từ đó nâng cao chất

lượng cuộc sống của xã hội Việt Nam. VITICOM mong muốn góp phần tạo thêm

nhiều công ăn việc làm ổn định và tăng thêm thu nhập cho người lao động, cùng

chung tay vào nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.